Opleiding

Bij Harmonie Terborgh kunt u uw kind aanmelden voor een muzikale opleiding. Het voordeel hiervan is dat Harmonie Terborgh meebetaalt aan de opleiding (voor kinderen onder de 18 jaar). De opleiding kan worden gevolgd op Muziekschool Oost-Gelderland. De lessen bij Mellee Muziek zijn helaas komen te vervallen.

De harmonie vindt een gedegen opleiding van groot belang. De leerlingen van de schoolgroepen 4 en 5 volgen eerst de opleiding ‘Algemene Muzikale Vorming’ (AMV). Het doel hiervan is kinderen laten ervaren dat muziek een leuke hobby is. Door op de blokfluit te spelen leren ze spelenderwijs onder andere om te gaan met het notenschrift en het spelen van ritmes. De kosten voor een blokfluit en het lesboek zitten bij het lesgeld in. Na de AMV cursus kan gekozen worden voor een opleiding op een bepaald instrument. Leerlingen die elders een AMV opleiding hebben voltooid, zijn natuurlijk bij ons óók van harte welkom. De basis hiervoor is al tijdens de AMV cursus gelegd. In overleg met ouders en kind wordt voor een instrument gekozen dat bij het kind past. Het instrument kan een houten- of een koperen blaasinstrument of slagwerk zijn. Het instrument krijgt het kind in bruikleen van de harmonie.  Iedereen kan een instrument leren bespelen. Aanleg is belangrijk, maar inzet en enthousiasme zijn minstens zo belangrijk. Je moet wel regelmatig studeren want het gaat niet vanzelf. Tijdens de opleiding wordt de leerling opgeleid tot het A-diploma. De lessen blijven doorgaan zodat de leerling verder opgeleid wordt tot het B-diploma en e.v.t. C- en D-diploma (voor de getalendeerden). Het behalen van ieder diploma duurt gemiddeld zo’n 2 tot 3 jaar. Na het behalen van het B-diploma kan de leerling lid worden van het ‘grote orkest’. Er zijn steeds meer mensen die op latere leeftijd iets aan muziek gaan doen. Deze mensen willen wij ook graag verwelkomen bij de harmonie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de harmonie (zie elders op deze website onder ‘contact`).