Jaarplanner 2022/2023

Jaarplanner 2022/2023

Door de Covid-19 zjn alle geplande activiteiten  van de laatste  2 jaren komen te vervallen.

Wij betreuren dit ten zeerste. De Harmonie zou in het jaar 2020 óók zijn 50e jubileumjaar hebben gevierd dat door de Covid-19 pandemie ook niet heeft kunnen plaatsvinden.

Nu in 2022 hebben we toch weer een opstart gemaakt en hebben bijna geen mutaties binnen het ledenbestand. De drumband is williswaar opgeheven maar het orkest heeft gelukkig weer een opleving.

We mochten enkele nieuwe leden verwelkomen. Er is altijd nog plaats voor nog meer nieuwe leden.

-De  donateursactie  in december staat weer op stapel.

-Het muziekgebouw zal  deze komende periode een grote opknapbeurt krijgen (het dak).

-Het voornemen om een “muziekkar” te bouwen is in volle gang. Dit komt vanuit de ervaring van het   laatste straatoptreden met de jaarlijkse lampionoptocht tijdens de kermis.

-Het eerste concert van 2023, na de mooie concerten van 2022 o.a. in de kerk, zal plaatsvinden op 12   februari (valentijn).

-Wij trachten om de plantjesactie weer nieuw leven in te blazen, deze is komen te vervallen in de   covid-19 periode.

– Houd de site in de gaten voor verdere ontwikkelingen dit jaar.