Het bestuur

Harmonie Terborgh is een vereniging.
Dat betekent dat de leden samen verantwoordelijk zijn voor de beslissingen. Het bestuur helpt de leden bij de voorbereiding en uitvoering van besluiten. Het bestuur is door de leden gekozen. Ieder jaar belegt het bestuur een jaarvergadering, onder andere om met de leden het te voeren beleid te bespreking.
Het bestuur heeft enkele taken/functies toegewezen aan niet-bestuursleden. Een aantal van deze taken worden uitgevoerd door commissies, bestaande uit leden van de harmonie.

Samenstelling

Hans Knies Voorzitter
Michel Beijer Secretaris
Lenny van der Ent Penningmeester
Jan Mellee Bestuurslid
Harm van Remmen Bestuurslid