De Geschiedenis.

In februari 1901 werd onder leiding van dirigent W.J. Knuvers de eerste muziekvereniging in Terborg opgericht, genaamd Harmonie Wisch. Een jaar na de oprichting werd een muziektent aangekocht. Later werd deze vervangen door een meer solide tent, die geplaatst werd in de tuin van de Roode Leeuw. Onder leiding van verschillende dirigenten nam Harmonie Wisch regelmatig deel aaan concoursen. Zelfs zó goed, dat de vaandelafdeling plus wimpel werd bereikt. De harmonie stond verder paraat ter muzikale opluistering van diverse activiteiten in Terborg.
In 1930 werd Harmonie St. George opgericht. Deze moest dienen ter opluistering van kerkelijke feesten, waaronder processies en priesterfeesten. Ook deze vereniging nam onder leiding van verschillende dirigenten deel aan concoursen, tevens met hoge prestaties.
Na vele jaren als zelfstandige vereniging te hebben gefungeerd, ontstond door ledenvermindering bij beide verenigingen de gedachte om te fuseren.
Op 1 januari 1970 werd de fusie officieel een feit en de Harmonie Terborgh was geboren. Het repetitielokaal werd zaal Vos.
Onder leiding van onze huidige dirigent, de heer H. Lubberdink, wordt in een eigen repetitiegebouw aan het Gravenpad gemusiceerd. Een accommodatie die, door enorme inzet en energie van eigen leden, is omgetoverd van een vervallen beschuitfabriek tot een prachtige muziektempel.