De Geschiedenis.

In februari 1901 werd onder leiding van dirigent W.J. Knuvers de eerste muziekvereniging in Terborg opgericht, genaamd Harmonie Wisch. Een jaar na de oprichting werd een muziektent aangekocht. Later werd deze vervangen door een meer solide tent, die geplaatst werd in de tuin van de Roode Leeuw. Onder leiding van verschillende dirigenten nam Harmonie Wisch regelmatig deel aaan concoursen. Zelfs zó goed, dat de vaandelafdeling plus wimpel werd bereikt. De harmonie stond verder paraat ter muzikale opluistering van diverse activiteiten in Terborg.
In 1930 werd Harmonie St. George opgericht. Deze moest dienen ter opluistering van kerkelijke feesten, waaronder processies en priesterfeesten. Ook deze vereniging nam onder leiding van verschillende dirigenten deel aan concoursen, tevens met hoge prestaties.
Na vele jaren als zelfstandige vereniging te hebben gefungeerd, ontstond door ledenvermindering bij beide verenigingen de gedachte om te fuseren.
Op 1 januari 1970 werd de fusie officieel een feit en de harmonie Terborgh was geboren. Het repetitielokaal werd zaal Vos.
Onder leiding van onze huidige dirigent, de heer H. Lubberdink, wordt in een eigen repetitiegebouw aan het Gravenpad gemusiceerd. Een accommodatie die, door enorme inzet en energie van eigen leden, is omgetoverd van een vervallen beschuitfabriek tot een prachtige muziektempel

Club van 50

Wilt U Harmonie Terborgh financieel steunen? Meld u dan aan als lid van de club van 50.
U kunt zich aan melden bij de penningmeester van harmonie Terborgh of stuur een email naar secretariaat@harmonie-terborgh.nl
U kunt meedoen met €50,00 per jaar of een veelvoud hiervan. Eenmaal per jaar krijgt u bericht of u nog mee wilt doen aan de club van 50.

U zit er dus niet automatisch aan vast. Het geld wordt onder andere gebruikt voor de aanschaf/reparatie van instrumenten en het onderhoud van het muziekgebouw.

Tijdens concerten in het harmoniegebouw wordt uw naam vermeld in een PowerPointpresentatie.
.

Terborgher Muzikanten.

Terborgher Muzikanten.
De groep ‘Terborgher Muzikanten’ is opgericht in 1975 door een aantal leden van Harmonie Terborgh. Tegenwoordig spelen ook leden van andere orkesten in het orkest.
Het orkest repeteert op woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in het muziekgebouw aan het Gravenpad in Terborg.
Tijdens de repetitieavonden hangt een gezellige sfeer en tevens doet iedereen z’n uiterste best goede blaasmuziek te maken.
Het orkest speelt egerländermuziek, Tsjechische blaasmuziek en af en toe populaire evergreens en Duitse Schlagers. Regelmatig treden ze op. Voorbeelden hiervan zijn: frühshoppen op kermissen, optredens in verzorgings/verpleeghuizen, op markten, feesten van andere verenigingen. Het nieuwjaarsconcert samen met harmonie Terborgh is inmiddels traditie geworden. Een van de hoogtepunten was een optreden met Normaal en een optreden in Amsterdam bij het carnaval.
Als u graag lid wilt worden van de ‘Terborgher Muzikanten’ dan moet u dus houden van egerländermuziek en tsjechische blaasmuziek. Het orkest heeft de volgende bezetting: slagwerk, bas, bariton, tenor, trompet, flügelhorn, es- en besklarinet. Trombones horen eigenlijk ook bij de bezetting maar momenteel heeft het orkest geen trombonisten.
U bent van harte welkom om eens te komen luisteren op onze repetitieavond.
Voor meer informatie stuurt u een mail naar secretariaat@harmonie-terborgh.nl bellen kan natuurlijk ook klik op de link voor meer informatie contact

Contact

Terborgher Muzikanten

B.ten Holder

Dr Jacob Thijssestraat 18

7038 AN Zeddam

.

Jaarplanner 2018

Jaarplanner 2018

 

Contactgegevens.

Harmonie Terborgh

Gravenpad 56
7061 CZ Terborg
06-53430723

 

Het bestuur

Harmonie Terborgh is een vereniging.
Dat betekent dat de leden samen verantwoordelijk zijn voor de beslissingen. Het bestuur helpt de leden bij de voorbereiding en uitvoering van besluiten. Het bestuur is door de leden gekozen. Ieder jaar belegt het bestuur een jaarvergadering, onder andere om met de leden het te voeren beleid te bespreking.
Het bestuur heeft enkele taken/functies toegewezen aan niet-bestuursleden. Een aantal van deze taken worden uitgevoerd door commissies, bestaande uit leden van de harmonie.

Samenstelling

Jan Mellee Voorzitter
Hans Knies Secretaris
Richard Beijer Penningmeester
Michel Beijer Bestuurslid
Harm van Remmen Bestuurslid

Opleiding

Bij Harmonie Terborgh kunt u uw kind aanmelden voor een muzikale opleiding. Het voordeel hiervan is dat Harmonie Terborgh meebetaalt aan de opleiding (voor kinderen onder de 18 jaar). De opleiding kan worden gevolgd bij Mellee Muziek of Muziekschool Oost-Gelderland. De lessen bij Mellee Muziek worden gegeven in het harmoniegebouw in Terborg. De slagwerkopleiding gaat via Paul Buiting. De harmonie vindt een gedegen opleiding van groot belang. De leerlingen van de schoolgroepen 4 en 5 volgen eerst de opleiding ‘Algemene Muzikale Vorming’ (AMV). Het doel hiervan is kinderen laten ervaren dat muziek een leuke hobby is. Door op de blokfluit te spelen leren ze spelenderwijs onder andere om te gaan met het notenschrift en het spelen van ritmes. De kosten voor een blokfluit en het lesboek zitten bij het lesgeld in. Na de AMV cursus kan gekozen worden voor een opleiding op een bepaald instrument. Leerlingen die elders een AMV opleiding hebben voltooid, zijn natuurlijk bij ons óók van harte welkom. De basis hiervoor is al tijdens de AMV cursus gelegd. In overleg met ouders en kind wordt voor een instrument gekozen dat bij het kind past. Het instrument kan een houten- of een koperen blaasinstrument of slagwerk zijn. Het instrument krijgt het kind in bruikleen van de harmonie. De kosten hiervan zitten bij het lesgeld in. Iedereen kan een instrument leren bespelen. Aanleg is belangrijk, maar inzet en enthousiasme zijn minstens zo belangrijk. Je moet wel regelmatig studeren want het gaat niet vanzelf. Tijdens de opleiding wordt de leerling opgeleid tot het A-diploma. De lessen blijven doorgaan zodat de leerling verder opgeleid wordt tot het B-diploma en e.v.t. C- en D-diploma (voor de getalendeerden). Het behalen van ieder diploma duurt gemiddeld zo’n 2 tot 3 jaar. Na het behalen van het B-diploma kan de leerling lid worden van het ‘grote orkest’. Voordien kan de leerling die les heeft van Jan Mellee meespelen in het ‘klein-orkest’en later bij het jeugdorkest ‘lokaal kabaal’, onder leiding van Jan Mellee. De leerlingen worden ieder jaar uitgenodigd voor de jaarlijkse barbecue voor leden van de harmonie en voor de 2-jaarlijkse feestavond van de harmonie, om ze op deze manier te betrekken bij de vereniging.
Er zijn steeds meer mensen die op latere leeftijd iets aan muziek gaan doen. Deze mensen willen wij ook graag verwelkomen bij de harmonie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de harmonie (zie elders op deze website onder ‘contact’). Neem ook eens een kijkje op de volgende websites:

http://www.melleemuziek.nl

De Drumband

De drumband is een onderdeel van vereniging Harmonie Terborgh. Deze groep repeteert elke veertien dagen op zondag van 10.30 uur tot 12.00 uur in het harmoniegebouw onder leiding van Paul Buiting.  Wie denkt dat er bij de drumband alleen marsen worden gespeeld komt bedrogen uit. Natuurlijk worden marsen gerepeteerd maar het grootste deel van de repetitietijd wordt besteed aan het instuderen van concertstukken. Dat maakt het heel veelzijdig. Tijdens de repetities worden allerlei slagwerkinstrumenten gebruikt: bijvoorbeeld conga’s, bongo’s, temple blocks, cowbel, hihat en trommels. Af en toe wordt er buiten gerepeteerd in het ‘marslopen’. Wie wil starten met de opleiding moet minimaal 8 jaar zijn. Het is niet nodig dat je al muzikale voorkennis hebt, maar een goed gevoel voor ritme is wel handig.  Je hoeft dus niet eerst op blokfluitles voordat je slagwerker kunt worden.  De opleiding bestaat uit het instuderen van 2 lesboeken; daar ben je over het algemeen 2 jaar mee bezig. Als je met lesboek 2 begint ga je ook al wat eenvoudige stukjes instuderen. Deze stukjes gebruik je later bij de drumband. Gemiddeld ben je 3 jaar bezig voordat je met de drumband op straat loopt. Dan loop je tijdens de optochten van harmonie Terborgh vooraan. Ook speelt de drumband af en toe tijdens een concert. Kom gerust eens kijken tijdens de repetitie of neem contact op met het secretariaat@harmonie-terborgh.nl  voor meer informatie.

Het orkest.

Harmonie Terborgh is een vereniging die de combinatie van muziek maken, gezelligheid en saamhorigheid hoog in het vaandel heeft staan. Op de maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in het harmoniegebouw aan het Gravenpad in Terborg wordt gerepeteerd. Het orkest staat onder leiding van dirigent Henk Lubberdink.
Een aantal keer per jaar wordt een concert gegeven, in Terborg maar soms ook op andere plaatsen. Zo is het orkest in 2006 op muziekreis geweest in het Belgische Oudler. Het jaar ervoor waren de Belgen te gast in Terborg.
Ieder jaar terugkerende optredens zijn onder andere, het nieuwjaarsconcert, de rondgang met koninginnedag,
Harmonie Terborgh heeft een eigen muziekcentrum. In het gebouw wordt gerepeteerd, lessen gegeven, vergaderd en er worden concerten gegeven. Het eigen muziekcentrum kwam in beeld, nadat de vaste stek bij zaal Vos aan de Ettenseweg kwam te vervallen. Na de afbraak van zaal Vos trok de harmonie tijdelijk in bij het sociaal-cultureel centrum De Kameleon.
De oude beschuitfabriek, later koperslagerij en verscholen liggend aan het Terborgse achterweggetje ‘Gravenpad’stond al jaren leeg. De toenmalige eigenaar bood de harmonie aan het gebouw te gebruiken. De voormalige werkplaats verkeerde in erbarmelijke staat. Zo’n 15 vrijwilligers hebben hard gewerkt aan het herstel van het pand. De harmonie heeft van heel veel kanten hulp en materiaal ontvangen. Zo kunt u nog de houten vloer en de kroonluchters van de voormalige zaal Vos bewonderen.
Voor het realiseren van dit geweldige project heeft de harmonie de prijs ‘Kern met Pit’ gekregen.
Behalve muzikale activiteiten organiseert de harmonie ook andere activiteiten. Ieder jaar eind juni/begin juli wordt voor alle leden de jaarlijkse barbecue gehouden als afsluiting van het muzikale seizoen. Iedere twee jaar wordt door de activiteitencommissie een feestavond georganiseerd voor alle leden. In mei wordt de bloemenactie gehouden, bedoeld om geld op te halen voor de vereniging. En natuurlijk mag de donateursactie niet ontbreken.
Wilt u ook muziek maken bij Harmonie Terborgh? Kom dan eens kijken tijdens onze repetitieavond op de maandagavond of neem contact op met het secretariaat.